فائزه فراهانی

مدیرکل


نغمه یعقوبی

دیجیتال مارکتینگ


پری‌ناز ثابت

طراح رابط کاربری


پریسا کاشانی

dEVELOPER